Els quatre pilars de la «poda de respecte»

1.
Acceptar la ramificació de la planta

És la propietat natural de més valor en la poda en vas i és imprescindible respectar-la. La ramificació consisteix en permetre que el cep creixi de manera gradual i així respectar el seu creixement orgànic.

2.
Respectar el flux de saba

Consisteix en separar el flux de saba principal de la planta respecte les àrees de dessecació causada pels talls. Això ajudarà a tenir una uniformitat de flux de saba i un major equilibri i sanitat de la planta.

3.
Realitzar només talls petits i respectar la corona

Fer talls petits situats en el mateix costat i efectuats sobre la fusta d’un o dos anys. La poda de precisió redueix enormement l’àrea de la ferida exposada i, conseqüentment, el risc de malalties de la fusta.

4.
Deixar fusta de repecte

Es recomana deixar un tros de fusta de respecte per a que la dessecació que es creï no interfereixi en el sistema vascular de la planta.
Aquesta tècnica vulgarment s’anomena “podar brut”, on es concep com una poda poc estètica. Però l’estètica no ens ajudarà a tenir vinyes més duradores en el temps.

La poda de respecte intenta resoldre els problemes

La poda de respecte intenta resoldre els problemes que estan estesos en moltes zones vitícoles del món. La mort prematura de les vinyes i la propagació de malalties de fusta és una realitat que preocupa al sector, però el mètode de formació en viticultura de l’Acadèmia ens aporta les solucions.

Els seus avantatges són:
1. Allargament de la vida del cep
2. Reducció d’afectació de malalties de fusta
3. Millora del estat sanitari de les plantes
4. És un sistema de poda més sostenible
5. Adaptable a tots els sistemes de conducció

La poda de respecte intenta resoldre els problemes

La poda de respecte intenta resoldre els problemes que estan extesos en moltes zones vitícoles del món. La mort prematura de les vinyes i la propagació de malalties de fusta es una realitat que preocupa al sector, però el mètode de l’Acadèmia ens aporta les solucions.

Els seus avantatges són:
1. Allargament de la vida del cep
2. Reducció d’afectació de malalties de fusta
3. Millora del estat sanitari de les plantes
4. Es un sistema de poda més sostenible
5. Adaptable a tots els sistemes de conducció

La poda en vas

El vas és el sistema de conducció més antic i el més estès per la península ibèrica fins (la industrialització de l’agricultura) fa 50 anys. Aquest mètode de poda ens permet aplicar els 4 pilars de la poda de respecte gràcies a ser un sistema de conducció lliure, és a dir, amb capacitat de créixer de manera tridimensional i sense limitacions d’espai.
És per això que la formació en viticultura de l’Acadèmia de Poda està especialitzada en la poda en vas, degut a la seva sostenibilitat i adaptació al nostre clima, sòl i varietats.

La poda en vas

El vas és el sistema de conducció més antic i el més estès per la península ibèrica fins (la industrialització de l’agricultura) fa 50 anys. Aquest mètode de poda ens permet aplicar els 4 pilars de la poda de respecte gràcies a ser un sistema de conducció lliure, és a dir, amb capacitat de créixer de manera tridimensional i sense limitacions d’espai.
És per això que a l’Acadèmia de Poda estem especialitzats en la poda en vas, degut a la seva sostenibilitat i adaptació al nostre clima, sòl i varietats.

Forma’t com a podador professional

T’oferim dues modalitats