21 gener 2021

Entrevista al Director Tècnic de l’Acadèmia de Poda per Campo Galego

Entrevista al Director Tècnic de l’Acadèmia de Poda per Campo Galego

Campo Galego és un mitjà digital que aborda l’actualitat dels sectors agro-ramaders de Galícia.

El mes de gener de 2021, Campo Galego li va fer una entrevista a Roc Gramona, actualment el Director Tècnic de l’Acadèmia de Poda.

En les últimes dècades la incidència de les malalties de la fusta ha provocat un descens creixent en la vida mitjana de les vinyes, sent cada vegada més difícil que les plantes arribin edats longeves.

Unes males pràctiques de poda i la generalització de l’cordó royat, un sistema de conducció que mal aplicat incrementa les malalties de la fusta de la vinya, estan en bona mesura darrere d’aquesta problemàtica.

Vegeu aquí l’entrevista.