Índex de cursos

Els cursos de formació en viticultura que s’ofereixen des de l’Acadèmia de Poda cobreixen diferents estats de la vinya al llarg de l’any, des de la poda d’hivern, la poda d’estiu i formacions en viticultura addicionals com, per exemple, la formació en empelts.

Grau 1. Operari de poda

Grau 1.
Operari de poda

Formació en viticultura destinada a aquells treballadors que volen perfeccionar la seva tècnica i entendre, amb més profunditat, les reaccions en el temps del cep a les accions dels podadors.

Objectius

 • Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perquè podem un cep
 • Aprendre nocions bàsiques aplicables a qualsevol mena de poda
 • Conèixer diferents tipus de poda de la vinya
 • Aprendre les bases de la poda hivernal de vinya i introduir la poda en verd de primavera
 • Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats

Contingut

 • Cicle de la vinya
 • Tipus de poda
 • Prevenció de Riscos Laborals

Pràctiques i avaluació

 • Poda en grup
 • Tècniques de poda

Durada del curs

 • El curs de Grau I té una durada de 7h que es concentraran en un sol dia

Horari

 • Dissabtes de 8 a 15h

Edicions passades

 • Temporada 2020-2021

Properes edicions

 • 13/11/2021
 • 18/12/2021
 • 15/01/2022

Localització
Les classes pràctiques es realitzen en vinyes on fa anys que es practica la poda de respecte. D’aquesta manera podrem veure de primera mà l’evolució que aquesta tècnica representa.

 

Formació en viticultura

Operari de poda

Preu

115€ socis d’INNOVI

155€ no socis

Els preus inclouen l’IVA

Dades del curs
En una única sessió
Grups de 12 alumnes
Presencial
Destinat a treballadors

Titulació
Pròpia, carnet «Operari de poda»

Requisits d’accés
No hi ha cap requisit

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubtis en contactar-nos a: cursos@academiadepoda.com

Reserva el curs

Grau 2. Tècnic de poda

Grau 2.
Tècnic en poda

Aquest grau és específic per a gent que té certa experiència en el món de la poda. Està orientat a caps de colla i encarregats.

Objectius

 • Parlar de l’equilibri de les plantes i saber perquè podem un cep
 • Aprendre conceptes avançats de la poda hivernal i de la poda en verd de primavera
 • Conèixer diferents tipus de poda de la vinya
 • Decidir perquè es poda sobre la base de la mena de productivitat que volem donar a la vinya
 • Veure com es poden recuperar cultius que han estat danyats
 • Introducció a les tècniques de la Poda de Respecte

Contingut

 • Òrgans de la vinya
 • Cicle vegetatiu i reproductiu
 • Conceptes per a la poda
 • Tècniques, sistemes i eines de poda

Pràctiques i avaluació

 • Òrgans de la vinya
 • Cicle vegetatiu i reproductiu
 • Conceptes per a la poda
 • Tècniques, sistemes i eines de poda

Durada del curs

 • El curs de Grau II té una durada de 18h distribuïdes en 3 dies (divendres, dissabte i diumenge)

Horari

 • Divendres de 15h a 19h
 • Dissabte de 8h a 15h
 • Diumenge de 8h a 15h

Edicions passades

 • Temporada 2020-2021

Properes edicions

 • 19-20-21/11/2021
 • 10-11-12/12/2021
 • 28-29-30/01/2022

Localització
Les classes pràctiques es realitzen en vinyes on fa anys que es practica la poda de respecte. D’aquesta manera podrem veure de primera mà l’evolució que aquesta tècnica representa.

Formació en viticultura

Tècnic de poda

Preu

285€ socis d’INNOVI

375€ no socis

Els preus inclouen l’IVA

Dades del curs
Tres dies
Grups de 12 alumnes
Presencial
Destinat a caps de colla i encarregats

Titulació
Pròpia, carnet «Tècnic de poda»

Requisits d’accés
Es requereix un mínim d’experiència i
coneixements en poda
o bé haver realitzat el Grau 1

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubtis en contactar-nos a: cursos@academiadepoda.com

Reserva el curs

Curs. Formació en empelts

Curs.
Empelts

Formació en les diferents tipologies d’empelt, el seu funcionament i els avantatges en longevitat i prevenció de malalties de la fusta que ofereixen.

Objectius

 • Entendre perquè s’empelten els ceps amb fonaments científics
 • Treballar la base fisiològica del ceps
 • Conèixer diferents tipus d’empelts
 • Conèixer quines són les feines prèvies per a la preparació de l’empelt
 • Treballar les feines posteriors a l’empelts

Contingut

 • 1er dia
  • 3h teoria – Fisiologia i tipologies d’empelts
  • 4h pràctica – Empelt de pua i anglès sobre peus bords
 • 2on dia
  • 5h pràctica – Empelt de T i d’escudet en peus bords i de reempelt
 • 3er dia
  • 4h pràctica – Comprovació empelts anteriors. Debat i conclusions

Durada del curs

 • El curs d’empelts té una durada de 15h repartides en tres dies diferents separats entre sí per contemplar la realització dels diferents empelts i la supervisió de que es realitzen de manera correcta

Properes edicions

 • Pròximament

Localització
Les classes pràctiques es realitzen en diferents vinyes adaptades.

Formació en viticultura

Curs d’Empelts

Preu

285€ socis d’INNOVI

375€ no socis

Els preus inclouen l’IVA

Dades del curs

Tres dies
Grups de 12 alumnes
Presencial
Destinat a caps de colla i encarregats

Requisits d’accés
Es requereix un mínim d’experiència i
coneixements en poda
o bé haver realitzat el Grau 1

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubtis en contactar-nos a: cursos@academiadepoda.com

Reserva el curs

Grau 1. Iniciació a la poda en verd

Grau 2.
Tècnic en poda

Curs d’iniciació a la poda en verd, recomanable per ampliar i consolidar els conceptes adquirits en el Grau 1 de la Poda d’hivern.

Objectius

 • Formació recomanada per ampliar els conceptes adquirits en el curs de Grau 1 de poda d’hivern d’operari de poda

Contingut

 • Definició de caps/brocades
 • Treure bessons
 • Treure rebrots
 • Treure fulles
 • Descabellar

Tipus de poda

 • Poda en Vas
 • Poda en Cordó
 • Poda de Manteniment

Organització del curs

 • Teòrica in situ a la vinya
 • Pràctica individual

Durada del curs

 • 9h a 14h

Edicions passades

 • Pròximament

Localització
Les classes pràctiques es realitzen en vinyes on fa anys que es practica la poda de respecte. D’aquesta manera podrem veure de primera mà l’evolució que aquesta tècnica representa.

Formació en viticultura

Iniciació a la poda en verd

Preu

90€ socis d’INNOVI

120€ no socis

Els preus inclouen l’IVA

Dades del curs

En una única sessió
Grups de 12 alumnes
Presencial
Destinat a treballadors

Requisits d’accés

Es requereix un mínim d’experiència i
coneixements en poda
o bé haver realitzat el Grau 1

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubtis en contactar-nos a: cursos@academiadepoda.com

Reserva el curs

Grau 2. Especialització en Poda en verd

Grau 1.
Operari de poda

Curs d’especialització en la Poda de Respecte complementant el curs de Grau 2 de Tècnic de Poda d’hivern.

Objectius

 • Formació que complementa els coneixements adquirits en el Curs de Grau 2 de poda d’hivern com a tècnic de poda

Contingut

 • Priorització de brots segons orientació
 • Treure fulles segons orientació nord o sud
 • Despuntat segons varietat i època
 • Esporga
 • Retallar
 • Aclareig

Tipus de poda

 • Poda en Vas
 • Poda en Cordó
 • Poda de manteniment, formació i rejoveniment

Organització del curs

 • 8h a 9h – Teòrica
 • 9:15h a 15h – Pràctica individual

Durada del curs

 • 8h a 15h

Properes edicions

 • Pròximament

Localització

Les classes pràctiques es realitzen en vinyes on fa anys que es practica la poda de respecte. D’aquesta manera podrem veure de primera mà l’evolució que aquesta tècnica representa.

 

Formació en viticultura

Especialització en poda en verd

Preu

115€ socis d’INNOVI

155€ no socis

Els preus inclouen l’IVA

Dades del curs

En una única sessió
Grups de 12 alumnes
Presencial
Destinat a caps de colla i encarregats

Requisits d’accés

Es requereix un mínim d’experiència
i coneixements de poda d’hivern o
bé haver realitzat el Grau 2

Per a qualsevol dubte o aclariment no dubtis en contactar-nos a: cursos@academiadepoda.com

Reserva el curs